suicides That Rothschild: 666 IMF: loves to push


    למעשה, הכחדה של ישראל: כלומר, הקורבן: עבור לכבות האיסלאם, אלא גם: עבור להחליש: הכוח הפוליטי של העם היהודי:: אבל, מעל לכל: גם: הפגנה: ה ': בראשית : במציאות, השטן עצמו, שנאמר: בסתר התלמוד, אם כן, יש: טענה: גם: כי הקורבן: יצחק? היא הייתה הקורבן באמת נכון! הנה למה: אני לא יאפשר חיסול מוחלט של ישראל בכל דרך אפשרית: גם אם אתה חתיכת חרא, כי מגיע להם למות!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    6_7. [ישראל? איז: דער ווייַטער סאַקראַפישאַל קאָרבן: פון דעם: ימף] אַז איז: די אַבסאָלוט קאָנטראָל: קעגן מענטשן: פון: אַ אנדערע מענטש, "ניימלי 666, אַז שׂטן איז אַלץ אין אַלע." דאָ ס וואָס: מיר מוזן צעשטערן: אונדז: ספּאַנטייניאַסלי: די "קליין שׂטן" ישראל: פֿאַר מאכן די מלכות פון פּאַלעסטינע? דעם איז: אַ ענין פון לעבן: אָדער פון טויט, פֿאַר אַלע די מענטשלעך שטאַם: און: ניט בלויז: פֿאַר די שטאַט פון ישראל! אין פאַקט, די יקסטינגקשאַן פון ישראל: דאס הייסט, דער קרבן: פֿאַר פאַרלעשן איסלאם, אָבער אויך: פֿאַר צו וויקאַן: פּאָליטיש מאַכט פון די:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    ייִדיש מענטשן: אָבער, אויבן אַלע: וועט אויך: דער דעמאַנסטריישאַן אַז: דער גאָט: פון גענעסיס : איז אין פאַקט, שׂטן זיך, ווי עס זאגט: אין די גמרא סוד, דעמאָלט, האט: קליימד: אויך: אַז סאַקריפיסע: פון יצחק? איז בין אַ טאַקע אמת קרבן! דאָ ס וואָס: איך וועט ניט לאָזן דעם גאַנץ אַנייאַליישאַן פון ישראל אין יעדער וועג: אפילו אויב איר ניטאָ אַ שטיק פון דרעק, אַז פאַרדינען צו שטאַרבן!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    5_7. [Israel? es: la próxima víctima de sacrificio: del: Fondo Monetario Internacional] [lo siento, Israel: pero: para: Fondo Monetario Internacional? su vida? no ser el más importante] he aquí la razón: la muerte de los Judios es: siempre inútil: porque es: fácil: para: Rothschild para crear: el enemigo: que: después, que debe ser derrotado! por: el: el verdadero objetivo de: este círculo del infierno: entre: la guerra - el Holocausto: la guerra - el Holocausto: la guerra - el Holocausto? tiene: el único objetivo en la destrucción de la: el monoteísmo: para: anunciar el radiante: él era de Satanás: a: a la que pocos creen, pero: que: es en realidad: siempre: el: el triunfo: de los pocos hombres, el: Iluminado deificado: en contra: toda la masa de: los esclavos humanos, es decir, contra todos: una única raza humana esclavizada! Desde el: No verdadero problema: no es la riqueza: o bien, no es poder, pero: es el poder absoluto: es Baal owl: en Bohemian Grove
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    5_7. [Israël? est la suivante: la prochaine victime sacrificielle: de l': FMI] [désolé, Israël: mais: pour le: Fonds monétaire international? votre vie? ne pas être le plus important] voici pourquoi: la mort des Juifs est: toujours inutile: car il est: simple: pour: Rothschild pour créer: l'ennemi: ce qui suit: après, ils doivent être vaincu! parce que: l': véritable objectif de: ce cercle de l'enfer: entre: la guerre - Holocauste: la guerre - Holocauste: la guerre - l'Holocauste? a: la seule de son objectif en détruire l': le monothéisme: pour: annoncer la radieuse: il était de Satan: à: à qui peu de gens croient, mais: que: vraiment, c'est: toujours: l': triomphe: de quelques hommes, l': Eclairé déifié: contre: toute la masse de: esclaves de l'homme: qui est, contre toute: une seule race humaine en esclavage! Depuis l': pas de problème réel: n'est pas la richesse: ou, n'est pas le pouvoir, mais: est la puissance absolue: c'est Baal owl: à Bohemian Grove
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    4_7. [Israel? is: the next: the sacrificial victim : of the IMF ] Could be perfect : the agenda: NWO. In fact, and the U. S. : NATO ? are not: even more : the Christian Puppets: of the past long time: at the "Protocols of the Elders of Zion " but : today are the faithful servants of the : Freemasonry: 322 : and Satanists: 666 : that : has: proved His faithfulness to Satan ( in 9.11 ) : and: to have taken: 666 : excommunications: of the Catholic Church: first that : Church-Been has not damaged : for sinking have : in the: Modernism : in the Second Vatican Council ! but: if Those criminals : International : in Saudi Arabia : have not: thought: that: Their religion : not: it was an imperialism : that is, to put something in the ass: of all the human race ? this tragedy, of the 3 ° WW nuclear ? not : it would never have Happened : anyway !
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    3_7. [Israel? ist die nächste Opfertier: der: IWF] auch: Islam wird sterben: und: das: Koran? zerstört werden: für immer! und wie wir heute sagen, dass: die Nazis, sie waren wirklich schlecht? Somit kann die gleiche Weise morgen werden wir sagen: die Muslime: Nachdem alle ausgerottet? so schlecht waren sie alle Muslime? waren alle Salafi Islamisten! und wer wird den Krieg gewinnen? dann ist: ihn immer, dass: er schrieb auch: Geschichte! Dann würde niemand schreiben, dass diese Salafisten: von: Islamisten, sie entstehen: durch: die Bomben der: NATO und USA: und: Es wurden wiederbelebt: aus einer fernen Vergangenheit, dank Saudi-Arabien: für: to be weit verbreitet: in allen muslimischen Nationen: Afrika: und zwar nicht nur, sondern haben für: übernommen: die Kontrolle: durch den Terrorismus: für ein klares Ziel: "Israel zerstören"
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    3_7. [Israël? est la prochaine victime sacrificielle: de l': FMI] aussi: l'islam va mourir: et: l': Coran? seront détruits: pour toujours! et comment aujourd'hui, nous disons que: ils étaient vraiment mauvaises: les nazis? donc, demain même manière, nous dirons: après avoir exterminé tous: les musulmans? comme l'étaient mauvais musulmans chacun d'eux? étaient tous des islamistes salafistes! et qui va gagner la guerre? est alors: toujours lui, que: il a écrit aussi: Histoire! Ensuite, personne ne écrire, que: ces salafistes: de: islamistes, ils sont créés: par le biais: les bombes de l'OTAN et aux Etats-Unis:: et: ont été ressuscités: à partir d'un lointain passé, grâce à l'Arabie saoudite: pour: pour être généralisée: dans tous les pays musulmans: l'Afrique: et pas seulement, mais, pour avoir: prise de vue: le contrôle: à travers le terrorisme: pour un objectif clair: "détruire Israël"

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -----[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 2_7. [ Israel ? is: the next: the sacrificial victim: of the IMF ] as also: Enlightened: have the: control: absolute of the media: of the social communication! So what? Samson dies can: again (ie: Israel) with: all the Philistines (ie the Muslims ). These Illuminati Jews? Satanists are true: and in them? is the lack, of imagination! always Represent The Same script : only: that : Their victims : not have : the: eyes: for to see, Because: also them: all are in the: mortal sin: has: Their private faculty: ie, the blackberries noble faculty : of the intelligence: and: of the: intuition : is abortion for them! @ Israel ----[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah you: you must be proud: lol. in this: your vocation: of this "extreme sacrifice," Because as, 6 million of : Jews are dead : for: the extermination: Nazi (lol. that: Rothschild has wanted), so, also : You: not: you will die in vain, in fact, with: your destruction ? Also, for all muslims will be destruction
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ יסראַעלנאַטיאָנאַלטוו -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 1_7. [ישראל? איז דער ווייַטער: סאַקראַפישאַל קאָרבן: פון דעם: ימף] "סטעפּבראָטהער" זאָגן: צו יוסף (די קינדער פון רחל): פֿאַר: מעקאַנע פון די 10 סטעפּבראָטהער: פון ליאַ. און: דעם איז: ווויל געקענט, ווי, אין דער משפּחה פון אברהם? עס האט שטענדיק געווען: דער מאָרד פון דעם: העלפט-ברודער! אָבער: די סטעפּבראָטהער? ניט זענען בלויז: די מוסלימס (ישמאַעל, עסאַו), פֿאַר: בייַשפּיל: פֿאַר: ראָטשילד?: אַלע די ישראל? זענען בלויז יץ סטעפּבראָטהער! און ראָטשילד מוזן זיין רעכט: עס: ווער קענען באַרימערייַ: דער זיין ייחוס: און:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    זיין שורה פון דעם: מאַכט: פֿאַר צו זיין אים: דער אמת, "געזאלבט פון גאָט סאָווע"? און: אַז: דער עמעס רייסיס זענען די אויפגעקלערטע: פון יבער: יללומינאַטי: פון ימף: 666 פרושים, רבנים קאַקאַם: פון שול פון סאַטאַנאַ? ווהאָ ניט ווייסט דעם? געזען אַז: זיי האָבן: דעם אַבסאָלוט מאָנאָפּאָל פון די אונדזער געלט: און: דעריבער זיי האָבן אויך: די אַבסאָלוט קאָנטראָל: פון קיין אנדערע מאָנאָפּאָל
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 1_7. [ישראל? הוא הבא: קרבן: על: קרן המטבע הבינלאומית] "אח חורג", אומרים: אל יוסף (בני רחל): עבור: קנאת אחיו החורג 10: לאה. וגם: זה: ידוע, כמו, במשפחה של אברהם? מאז ומתמיד: הריגת: אחיו למחצה! אבל: אחיו החורג? לא רק: מוסלמים (ישמעאל, עשו), כי: לדוגמא: עבור: רוטשילד: כל ישראל? רק אחיו החורג שלה!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    רוטשילד חייב להיות נכון: היא: מי יכול להתפאר: אילן היוחסין שלו: ו: הקו שלו: כוח: בשביל להיות לו: נכון, "משיח ה הינשוף"? ו: כי: הגזענים האמיתיים הם הנאור: של סופר: האילומינטי: של קרן המטבע הבינלאומית: 666 הפרושים, הרבנים Kakam: בית הכנסת של שטנה? מי לא יודע את זה? ראיתי את זה: יש להם: את המונופול המוחלט של הכסף שלנו: ו: ואז יש להם גם: שליטה מוחלטת: המונופול אחרת
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah if, Rothschild: IMF: 666, ie, rabbi of god: Baal owl: between: 15 days: not to give me the IMF? you destroy: the Kaaba: The Ka ʿ ba (كعبة) That Is: at the center of Mecca: you destroy: His idol of stone! and drive back: with: all the weapons: at your requirements! you destroy all zombies: bearded (that is: Islamists: Salafis) that: Saudi Arabia has resurrected: from a distant past: of horror! you save: my holiest Islam: saudi from this idolatry of the imperialist His perversion! - ANSWER -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 1. YOU will save: yourself from destruction: that Rothschild have Planned Against you, 2. will save the world: from: 3 rd: World War 3. Will save YOU: the monotheism: and all religions, why, with your destruction? Also, all religions? would be irreparably damaged!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @Israel NationalTV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah se Rothscild non da: a me: tra: 15 giorni: il FMI? tu distruggi: la Kaaba: La Kaʿba (كعبة) che: si trova: al centro della Mecca: tu distruggi il suo idolo: di pietra! e respingi: con tutte le armi a tua disposizioni: gli zombi: con la barba(islamisti: salafiti) che: l'Arabia Saudita: ha riesumato: da un lontano passato! tu salva: il mio più santo Islam: da questa idolatria: di perversione imperialistica! --ANSWER--[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 1. TU salverai: te stesso: dalla distruzione; 2. salverai il mondo: dalla 3° Guerra Mondiale; 3. TU salverai il monoteismo: e tutte le religioni: perché, con la tua distruzione? anche, tutte le religioni? sarebbero irrimediabilmente danneggiate!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    1_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] "fratellastro": dicevano a Giuseppe(figlio di Rachele): per invidia: i 10 figli di Lia. e questo: è risaputo, nella famiglia di Abramo? c'è sempre stata: la uccisione del fratellastro! ma, i fratellastri? non sono: soltanto: i musulmani(Ismaele, Esaù), per esempio: per Rothscild?: tutti gli Israeliti: sono i suoi fratellastri: anche: e lui? deve avere ragione: infatti: chi può vantare: la sua genealogia: e la sua linea di potere: per essere lui: il vero: "unto di Dio"? e che: i veri razzisti: sono gli Illuminati: rabbini farisei? questo chi può dirlo? visto che: loro hanno il monopolio assoluto del Denaro: e quindi: loro hanno anche: il controllo assoluto: di ogni altro monopolio:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    2_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] come anche: il controllo dei mezzi della comunicazione sociale! allora? muoia pure Sansone(cioè: Israele); con tutti i Filistei(cioè: i Musulmani). Questi Illuminati? loro mancano di fantasia! ripresentano sempre lo stesso copione: soltanto: che: le loro vittime: non hanno gli occhi per vedere: perché: il peccato mortale: ha loro privato le facoltà: più nobili della intelligenza: e della intuizione! @Israele-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah tu devi essere orgoglioso di questa tua vocazione di: "vittima sacrificale": perché come: 6 milioni di ebrei: sono morti: per sterminare il Nazismo(lol. che: Rothscild ha voluto che sorgesse), così, anche tu: non morirai invano, infatti, con la vostra estinzione?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    3_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] anche l'Islam si estinguerà: insieme a voi: il Corano? sarà distrutto per sempre! e come oggi: noi diciamo: che: erano veramente cattivi: i Nazisti? così, allo stesso modo: domani: noi diremo:(dopo averli sterminati tutti): erano proprio cattivi i musulmani: tutti islamisti salafiti! e poiché: chi vince la guerra: poi è sempre lui, che: scrive anche: la Storia? Poi, nessuno scriverà: che questi salafiti: di islamisti? sono stati creati: attraverso: le bombe della NATO: e sono stati resuscitati: da un lontano passato: grazie all'Arabia Saudita: per essere diffusi: in tutte la nazioni musulmane: e non solo: di cui hanno preso: il controllo: attraverso: il terrorismo: per un preciso obiettivo:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    4_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] poter perfezionare: l'agenda del NWO. infatti, USA e NATO: sono non più neanche: le marionette cristiane: di un tempo passato: come parlava: il: "Protocollo dei Savi di SION": ma, sono i fedeli servitori della massoneria: di oggi: che ha dimostrato la sua fedeltà a Satana: con avere preso: 666: scomuniche: della Chiesa Cattolica: prima che fosse danneggiata: naufragando: nel modernismo: del: Concilio Vaticano Secondo! ma, se quei criminali dell'Arabia Saudita: non pensavano: che: la loro religione: non era un imperialismo: cioè: qualcosa da mette nel culo: di tutto il genere umano? questa tragedia della 3°WW nucleare? non sarebbe mai potuta succedere: comunque!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    5_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] [sorry, Israele: ma, il Fondo Monetario Internazionale? è più importante della tua esistenza!] ecco perché: la morte degli ebrei è sempre inutile: perché è facile: per Rothscild creare: i nemici: che: devono essere sconfitti! poiché: il vero obiettivo di questo girone infernale guerra Olocausto? ha il solo obiettivo: di distruggere il monoteismo: per annunciare la radiosa: era di Satana: a cui pochi credono: perché: è sempre: il trionfo di pochi uomini Illuminati": deificati: contro: la massa di schiavi: cioè: contro tutto il genere umano: schiavizzato! Poiché, il vero problema non è la ricchezza: o il potere, ma, è ottenere: il potere assoluto:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    6_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] che è: il controllo assoluto: dell'uomo: sull'altro uomo: "cioè: affinché: Satana sia tutto: in tutti!". Ecco perché: distruggere: da noi: spontaneamente: il "piccolo satana": per fare il Regno di Palestina? è una questione di vita o di morte per tutto il genere umano: e non soltanto per lo Stato di Israele! Infatti, la estinzione di Israele: sacrificato: per estinguere l'Islam, ma, anche: per indebolire: il potere politico: del popolo ebraico: sarà anche: la dimostrazione: che: il Dio di Genesi: è in realtà satana stesso, il quale: come dice: il Talmud segreto: poi, ha preteso: per davvero il Sacrificio di Isacco: che: è stato: poi: realmente: sacrificato!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    7_7.[Israele? è: la prossima: vittima sacrificale: del FMI] Con la distruzione di Israele? anche, ogni altra religione: sarà sconfitta! e finalmente: l'era di satana: potrà risorgere: in tutto il suo splendore: dove gli uomini microcippati: e schiavizzati: in un sistema assoluto: di coercizione e plagio: attraverso: l'uso delle più sofisticate tecnologie? non avranno più scampo. Massoneria, satanismo ed altre associazioni segrete? lol. ma, se loro non fossero criminali? poi, non avrebbero niente da nascondere: proprio come me! e che Israele sarebbe stato una vittima sacrificale sull'altare di satana? questo tutti potevano intuirlo! perché Israele porta sulla sua bandiera la stella di Rothscild: che è la 666: punte: di una stella esoterica: che: non è mai stata la stella di Davide! addio Israele!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi posted a comment 42 minutes ago Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah and since: the power of money is the only true sovereign power: namely, the power of God masonic Owl: Baal: Ja Bu Lon: to shape all peoples! So it is no coincidence That the Islamists have Brought to power: in all the Muslim countries: Israel to find in a trap of encirclement: without no solution! for this is Obvious! the IMF's agenda, ie, of the: HIS: NWO agenda? Rothschild will have no hesitation: he will sacrifice Israel, of course! They can die and goyim 5.5 billion? Cock: this has no minor importance: for us, but That Should Be Israel exterminated 6 million Jews with another: this: Holocaust, Holocaust again? is what, this new Shoah is really serious! by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi posted a comment 42 minutes ago @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah lol. You have no RESPECT for Goym: that: They are animals from the human form (in fact, Their Existence? Has no value for us)! as: They did indeed: your rabbis who did not have no mercy: of the peoples, devoured by debt and anarchy! to inflationary and recessionary phenomena: Deliberately procured from predation: criminal: from your Masonic isituzioni of IMF, of Rothschild, etc.. .. ie, long before the totalitarians may Arise! Rather, you must consider: as Rothschild in front of Hitler's blackmail to break the monopoly of the IMF: it has not hesitated to sacrifice 6 million Jews: for him? the IMF? is more important of all the Jews!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah e poiché: il potere del denaro: è l'unico vero potere sovrano: cioè: il potere di Dio: di plasmare i popoli! allora, non è un caso che gli islamisti sono portati al potere: in tutte le Nazioni Musulmane: per fare trovare Israele in una trappola di accerchiamento! perché questo è evidente! al suo FMI agenda, cioè, of: suo: NWO agenda? Rothscild non avrà esitazioni: lui sacrificherà Israele: certamente! e che possano morire 5,5 miliardi di goyin? cazzo: questo non ha nessuna importanza: per noi, ma, che debba essere sterminato Israele: con altri 6 milioni di Ebrei: questo: Shoah, Olocausto nuovo? è quello che è grave!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah lol. tu non avere rispetto dei Goym: che: sono animali dalla forma umana(infatti, la loro esistenza? non ha nessun valore per noi)! come: appunto hanno fatto: i tuoi rabbini: i quali non ebbero nessuna pietà: dei popoli divorati dal debito e dall'anarchia! tutti fenomeni inflazionistici e recessivi: procurati deliberatamente dalla predazione: criminale: dalle tue isituzioni massoniche del FMI, di Rothscild, ecc.. cioè, da molto prima che i totalitarismi potessero sorgere! piuttosto, tu devi considerare: come Rothscild di fronte al ricatto di Hitler di abbattere il monopolio del FMI: non ha esitato a sacrifice 6 milioni di ebrei: per lui? il FMI? è più importante degli ebrei!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Youtube 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah What the fuck! how sad All These Christians, who whips yourself: They Do so many renunciations: for God to know to follow hostile to the instincts of human nature: that They follow a loser, that: it was hung: to a cross! Kill Them All, destroy Them Completely! ok! but if he is risen and is seated at the right hand of His Heavenly Father? then, However great, will may be our misfortune? -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah What the fuck! how sad all these Christians who whips: they do so many renunciations: to follow a God so hostile to the instincts of human nature: that they follow a loser, that: it was hung: a cross! kill them all, destroy them completely! ok! but if he: is risen: and sitteth at the right hand of His Heavenly Father? how big: it may be our misfortune?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    666 @ youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah who may think that: the surgeon: is your enemy? yet no one hates her doctor when, he cut up like a lamb: you, to remove your cancer! Then, Because You want to hate God, That he wants to remove your cancer (egocentric natures) from Within You. You are the cancer of the world: if you do not delete the sites of Satanic blasphemers? I will erase your life! @ youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah who may think that: the surgeon: is your enemy? yet no one hates her doctor when you should start: as: a kid: to remove your cancer! Then, because you want to hate God, that he wants to remove your cancer (egocentric nature) from within you. You are the cancer of the world: if you do not delete the sites of Satanic blasphemers? I erase your life!

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ youtube 666 ----------------------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah You have to erase Begun : 666 all : the blasphemous Satanic: like you? who among us would think: the farmer when : pruning the tree: Because it is: she wanted to do harm at the tree: ? Certainly, that: the fact that: the tree can produce the fruit? the tree: did not give a fuck ! But, this is in: the peasant who Gave: at the tree, His Life! That's why, we must stop Saying : " If I were God , I would have done things Differently!" Because the reality ( of God: not that of Rothschild IMF, etc . .. etc . ..) can not be rejected!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah lol. That I know from our point of view, God is detestable, That, 1. HE wants to kill us, 2. Because He has need to "kill" our carnal nature (ego) to not enable us to live His eternal life, so it may be understandable That someone is angry Against God! But man is not Justified in any way, Because The God That allows us suffering? Suffering is an: that, is an inevitable! lol. I know that from our point of view, God is detestable, that, 1. someone wants to kill, 2. because he must need to "kill" our carnal nature (ego) to enable us to live his eternal life, so it may be understandable that someone is angry against God! But man is not justified in any way, because the suffering that God allows us? Suffering is an inevitable!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    I am confident of this! American Jews: Between the IMF to save, of the Satan, and save Israel, to become: too: a Nation: like all the others: ok! American Jews will fail: or destroying the IMF, but will not allow, That, Israel to be disintegrated! do not panic: I absorb the IMF! I am confident of this! American Jews: between the IMF to save the Satan, and save Israel, to become: too: a Nation: like all the others: ok! :/ destroying them will fail: the IMF, but will not allow Israel to be disintegrated! do not panic: I absorb the IMF!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Youtube ---------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah if Spiritually: I have Reached my definition: ( Stability : or, identity ) ! I am in an evolutionary process: respect : my earthly mission. but, Nevertheless, no matter for me : any contingent situation ( the choices of Governments, etc ... ) the result of all this: my work: it is Obvious to me ! why : I had a vision about my future and about: my role in the history of all mankind! In fact , I have to help: Those that : Are not Able to enter the Kingdom of God, but only: looking to the punishment of Jesus on the cross, you can Understand How They are and can be : in an heartbreaking suffering also: if: is not hopeless , as is the suffering of Those : who : have fallen into hell : and They have lost all hope !
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ to all peoples, to all people -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah However, in every way, everyone can prepare His Soul, because, sooner or later: to us, must be presented: at our Creator YHWH! is, for the complicity of all Governments: that: we are all victims of Jewish bankers: the rabbis of the IMF Satanist killers: the ruthless Racists of the Talmud! @ YHWH --- hallelujah -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah does not exist for all mankind ninth escape! for I am the only one who can stop: Satanists Americans! but if people are to live: yet? Governments around the world Should swear: my for the crown!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [ very crazy ] 04/04/2011 : ISLAM - M.EAST. "Arab spring" between authoritarianism and Islamism. Hopes for a Profound transformation of the Middle East: now, begin to wane. The weakness of the young Revolutionaries faced with the might of the Islamist , who want to seize the fruits of change. Christians in Syria , forced to support the authoritarian regimes to save religious freedom . Democracy and secularism Seems to be an impossible combination, for all Muslims Country . The positive case of Lebanon . - -- ANSWER ---- [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah BUT, 666 Rothschild: 322 and Bush : They wants to help: Their idiot : killer of a Salafi Islamists: ie, the King of Saudi Arabia : that, to do exterminated Islam as it has-been exterminated Nazism ! Because Of to 3 ° WW nucelare ? The IMF is in desperate need : having to not: reveal to the world : the impossible: of to continue to choke and bleed : all the peoples: ie, to hide His scam !
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah since I do not like this world? I Decided to change it! -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Since I do not like this world? I decided to change it!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [[criminal Saudi Arabia: Country's Muslims in all] "10/18/2011: VATICAN. Assisi 2011: Their religions to renew commitment to peace and justice. Here are the numbers of the 'Day of reflection, dialogue and prayer', set for October 27 in Assisi, the 25th anniversary of the first historic meeting. in Additions to other Christian denominations, the meeting will see the participation of Muslims, Hindus, Buddhists, Shinto, Jains, Sikhs, Baha'is, Zoroastrians and Representatives of traditional religions as well as, for the first time, non-believers. - answer - [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah AND I BELIEVE IT! BUT, WHY are killed 400: Christian martyrs every day, of Which 300 of Them are killed by Muslims Themselves: alone? How can those who believe in peace does not grant freedom of religion? AND I bELIEVE IT! BUT, WHY are killed 400: Christian martyrs every day, of which 300 of them are killed by Muslims alone? how can those who believe in peace not grant the freedom of religion?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Ah ah ah - "[Criminal Saudi Arabia: Sharia horror of Salafi: is why, USA and N.A.T.O.? are too crimianl: Accomplice of Al Qaeda] 11/14/2011 14:03 Jibril Libya accuses NATO countries and Qatar over fall of Gaddafi and Libya's future For the former Prime Minister of the NTC, the rais Knew too many secrets. His death was useful for many foreign countries interested in advancing economic Their Interests. The Islamic extremists movements supported by Qatar ... - ANSWER -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah you have Given to satanallah (Islamist "Muslim Brothers") also, the Lybia: you have with Planned: Rothschild IMF: the 3 rd WW nuclear satanallah you have given to (Islamist "Muslim brothers") also that nation: you have planned with Rothschild IMF: the 3 rd WW nuclear
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [U.S. NATO? Accomplice of Al Qaeda] @ 666 Saudi Arabia: Sharia horror -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah for all the plots, That you are doing, Against so many nations to spread terrorism? you will be punished! "04/02/2012. TURKEY - SYRIA. Gulf states to pledge U.S. $ 100 million to Oust Assad. Money will pay fighters. Saudi Arabia wants to arm Them but many fear an all-out civil war. The U.S. Will Provide rebels with humanitarian aid and communications tools. Assad's supporters, China, Russia and Iran did not attend the Istanbul meeting. Opposition Remains Divided.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah kids, now is your time! What do you think? I am: that, I have to decide: Whether to leave something on Israel or anything alive! - -----[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Guys, now is your time! What do you think? I am: I have to decide: whether to leave anything alive on Israel! @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah ragazzi, ora è il vostro momento ! cosa credete ? sono io che devo decidere se lasciare qualcosa di vivo il Israele !
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Rothschild IMF @ 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah traitor, murderess, Exterminator: International Criminal: Satanist, designer of the Holocaust, diary of NWO: give for the Holocaust and murderess of any hope of Israel! thief, loan shark, conspiracy, for do: extermination and genocide are in your hands accursed: and in the hands of your damn genealogy! you have to deliver: to me: the IMF, Because: I like to use it! Rothschild IMF @ 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah traitor, murderess, exterminator: International Criminal: Satanist, designer of the Shoah, the Holocaust and murderess of any hope of Israel! thief, loan shark, conspiracy, extermination and genocide are in your hands accursed: and in the hands of your damn genealogy! you have to deliver: to me: the IMF, because: I like to use it!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Rothschild Talmudic Pharisee rabbi of Baal @ 666 IMF [International Criminal: for, do genocide of mankind] Scientist Giacinto Auriti, has SAID: "as, where: Constitution has made​​: of you: the master of our:" monetary Sovereignty ", and the master of our lives? you have stolen: 1. 100% for seigniorage banking, 2. 100% for debt: pubblic, 3. for 70%: debt: private, 30%: for inflation! with a cost: of the money: of the: 300%, we do not have any more: a future! here's why: you have Planned the annihilation of: Israel and: of all mankind! with a cost: the money: 300%: we can no longer have: a future! here's why: you have planned the annihilation of Israel and all mankind! as: Constitution: did you: the master of our own: monetary sovereignty: and the Lord of our lives?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Rothschild criminal Satanist @ 666 IMF [ International Criminal : for Sun: genocide of mankind ] ---------------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah However, all this money to black : that thou hast hid: it can not be spent Unless it Produces the " monetary rarefaction ", and since the 'interest paid (bought for the money : with the bills: it was not printed) here is that: is: the produced: monetary rarefaction: that: still is not enough: why, all this money: ( invisible ) is illegal : Produces it: the " inflation " when it Entered the market: for stabbing HAVING behind: all peoples : losing the purchasing power of peoples Their Their money : that, vanish fade!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ 666 FMI [Penale Internazionale: per fare: il genocidio dell'umanità] ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah tuttavia, tutto questo denaro a nero: che tu hai nascosto: non può essere speso se non si produce la: "rarefazione monetaria", e poiché l'interesse per pagare(il denaro acquistato: con le cambiali: non è stato stampato) ecco che: si produce la rarefazione monetaria che comunque non è sufficiente: perché tutto questo denaro(invisibile) illegale: produce la "inflazione": pugnalando alle spalle: tutti i popoli che vedono perdere il potere di acquisto del loro denaro!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ IMF [International Criminal genocide or do for mankind] -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 1. when, you created the money out of nothing? Then, you put the budget into deficit: when, you take: away (in exchange for your money): the titles of the State: Bills: Bills CCT, etc.. .. You close the budget to "zero" [0]: and in this way Vanishes: in black: with your false accounting: all the money in the world (scientist Giacinto Auriti)] -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 1. when you created the money out of nothing? Then, you put the budget in deficit: when you take away (in exchange for your money): the titles of the State: Bills: Bills CCT, etc. .. You close the budget to "zero" [0]: and in this way vanishes in black with your false accounting: all the money in the world (scientist Giacinto Auriti)
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @Rothscil IMF @ 666 ----[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah satan's synagogue of IMF--[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah I denounce you: how international criminal: Each designer of any Holocaust, "Shoah" Against : my people Israel: your conspiracy to do is win the Satanism for: To permanently break the hope of Israel: The allegations you: why, do you want the genocide of all mankind! I denounce you: how international criminal: the designer of each holocaust against my people Israel: your conspiracy is to win the Satanism : To permanently break the hope of Israel: I accuse you: of want do the genocide of all mankind!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    666 @ youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah your server? is full of blasphemies: Against Christianity! Democracy? is not the freedom to insult: blasfemy: you do to stop: a lot of Satanists, etc.. .. all criminals like you! to blaspheme God and the Christian faith! in this way? you push hatred and violence here is why: I know many Christians Can Also Be Killed in the world in contempt, and, in the indifference! Because our Masonic Governments of seigniorage banking: Are No Longer: for: the people and the law: that is, The Fundamental values ​​of our civilization, namely Respect for the Dignity of others!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    666 @ youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Because That your server: you can blasfemy: only: Against the Christian religion? There are videos Called "courses blasphemy!" channels too That Are Themselves to curse: how "Porcodiodiomaiale", etc. .., the number of views: and The Time That These videos are here? You can not say, to be innocent! because that your server: you can swear: only the Christian religion? There are no videos called "courses blasphemy!" channels that are themselves a curse: how "Porcodiodiomaiale", the number of views: and the time that these videos are here? You say you can not innocent!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah some super-rich: the Jews: Enlightened Rabbis Pharisee: of the IMF! cowards: they always know, as running away, and have hearts of stone! they think: that: the suffering of the peoples: it is not their problem! and then, leave the innocent Jews: to atone for their crimes! ok! you can not afford: the existence of this criminal: ie, this: International Monetary Fund: This system Masonic: of banking seigniorage, that kills the hope of the peoples! here's why: unius REI can be: the one and only hope against: the inevitable tragedy and announced! for the foundation of a new International Monetary Fund: that a new deal before anyone else, founded between all peoples: in the universal brotherhood: that is. the hope of Israel!

    [Mane, thecel, phares]Jews x Messiah UniusRei dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah
    [Mane, thecel, phares]Jews x Messiah UniusRei dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah who wanted to do all this evil: Against: Christians around the world? Your synagogue of Satan, Your Rabbis: Talmud of, of the Pharisees: that is, the synagogue of Satan, of the IMF! and who do you think That will bring the immense weight of Their crimes? idiot, just to you: They will bring this evil curse: Your undercover priests of Baal: for the sake of Their god owl at the Bohemian Grove: This is how the Holocaust was born! ------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Who wanted to do all this evil: against: Christians around the world? Your synagogue of Satan, the Rabbis: Talmud of the Pharisees: that is, the synagogue of Satan, the IMF! and who do you think that will bring the immense weight of their crimes? idiot just to you: they will bring: the priests of Baal undercover for the sake of their god owl at the Bohemian Grove: This is how the Holocaust was born!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    666 IMF. @ Rothschild -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Because you did not kill me: When it started four years ago: my ministry? hours: now? you can only surrender to me! 666 IMF. @ Rothschild -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah because you did not kill me: four years ago when it started: my ministry? hours: now? you can only surrender to me!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    19/06/2012 ASIA - EU - MEXICO, G20: India promises $10 billion to save Europe. The Brics (Brazil, Russia, India, China and South Africa ) have Announced Stipendi totaling $ 75 billion, to participate on in the establishment of the $430 billion "firewall " wanted by the International Monetary Fund ( IMF). New Delhi Hopes to Contain the fallout from the crisis on the ITS European economy , while 360 million Indians (out of 1.2 billion people) still live on $1 to day.Los Cabos (AsiaNews/Agencies) - -answer-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah but , as can be Believed, to all These lies ? is always the satanic IMF : 666 of Rothschild : that: returns a portion of the money : that: he has stolen from us through: the greatest crime: of: the whole history of mankind : that is, the exchange of monetary Sovereignty: stolen to all peoples : the His goal is to bring people to the extreme : it no longer ? Should have the strength : not even: to cry , When They will Be killed
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @[/channel/UCKFcX7ZhN2u96ZU0i456neQ/feed?filter=1]-----[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah the boys who died in the " Twin Towers ": the 'September 11: They told me: "Bin Laden was only: a small disciple of His great masters , Satanists: 666 Rothschild : IMF and 322 Bush : New World Order". . " In fact , the dirty work Against us is just like, complained : your President Cossiga : It could be done: only: by the section of the Satanists, that: They are, in the CIA and the Mossad , that : They are then always: the same: to: Sulphuric acid to dissolve the prosecution: the 100,000 ( on total of 200.000 ) : corpses of human sacrifice: that: They are made ​​in honor of Satan only: Each year in the U.S. alone . "and since : why, all Governments , are silent about These Things? So, even all of you soon : you will be : where we went!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [U. S. and NATO? are accomplices of Al Qaeda] this is my war: Against: Average Net Work: of the Jewish lobby: 666 IMF: Monopolies and all of misinformation: that the satanic masters of the IMF: the real murderers of Israel: of the new Jewish Planned holocaust: and Their agenda: for destruction of Israel and Iran: i owl cult of god Baal at Bohemian Grove: agenda for: synagogue of satan: the IMF is my war: media: against: the Jewish lobby: IMF: and all monopolies of misinformation: that the satanic masters of the IMF: the real murderers of Israel: of the planned new Jewish holocaust: the destruction of Iran and Israel
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi has published a comment 1 second ago [Unius REI for kingdom of Palestine] I am the king of Israel to build the 3 rd Jewish Temple: great is the peace and prosperity around the world ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi has published a comment 36 seconds ago
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [ nothing is impossible for God : unius REI : the secular and universal : door for the Kingdom of God : The Way of Mercy] Everyone thought That Could not he have children, and yet Already the sixth month. Luke 1:37: "Nothing is impossible with God. " Looked around and Jesus said to His disciples: " How hard : For Those: have riches, enter of the kingdom of God ! " Were the disciples astonished : These Words to, but, Jesus went on: "Children , how hard to come : in the kingdom of God is cutting easier for a camel to pass through the eye of a needle , than a rich man , to enter into the kingdom of God . " They, astonished even blackberries, among Themselves Saying:" Who can be saved ? " Looked But Jesus , said :
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    " Can not among men, but not for God: because all things are possible with God." Mark 10.,20 . ( Unius REI ) give thanks to Yahweh with all your heart, in the assembly of the righteous and the assembly . Great are the works of the Lord: be pondered by Those who love them( Ps . 110)
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Governments @ ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah If you think you can not have the strategy to send the killers Against Bush and Rothschild, etc.. .. Then, you must not think of a solution through violence, or all the lies: that, you tell to yourself, Between You (all Governments) That and you also: pretend to believe! but, is culturally: with me you need to solve the problem of peaceful coexistence among peoples: and even: in fashion faster! why, The countdown to erase Iran and Israel and your life? has Already Begun! If you think you can not have the strategy to send the killers against Bush and Rothschild, etc. .. Then, you must not think of a solution through violence, or all the lies you tell yourself between you and that you even pretend to believe! culturally with me you need to solve the problem of peaceful coexistence among peoples and even faster! The countdown to erase Iran and Israel? has already begun!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Governments @ -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah if you do not agree (regardless of any consideration) that: God is love and that: he, personally, has made ​​every man in His image and likeness: and: Personally just HIM: he wrote the 10 Commandments : that: he Himself: he Gave to Moses (and That These realities: They not: must be: handled or Interpreted)! and that: everything else is: 1. related: 2. insignificant 3. subjective? So, Contrary: become you all: to the prey: of Rothschild and his: 666 IMF! Because God not: has enabled: to None of you, to speak with Satan! (In fact, faced with a Muslim or a jew, That Thinks That I am an idolater, and not a Polytheist? My only Possibility: Kill or Be Killed is to)
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Governments ---------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah now, if you think: that: the war Could be a Possibility: since you have many weapons? but, However, unfortunately, you do not have the military technology of the aliens and even: Aircraft: equipped with artificial intelligence That can shoot from outer space? So, all you have: is nada, nothing: nothing .. you have no longer?: more to life! 666 Rothschild IMF: Already he has done, all of you: the dust of His shoes! ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Now, if you think: that: the war could be a possibility: since you have many weapons? but, however, unfortunately, you do not have the military technology of the aliens and even: aircrafts: equipped with artificial intelligence that can shoot from outer space? So, all you no longer have a life!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Abraham, Isaac, Jacob -------------- Israel ----------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah why: my ultrasound said: to me, at least from one year : that: my supporters : Numerous are the most, but , Nevertheless, Because They Never take control : in line : with Their Decisions? Perhaps, Because : the minority of Satanists : are the racist: of the Talmud: the parasites of the IMF : ie, of who : Those who now have real power! I know , They Have Decided That We All Have to Die Because They Have not founded created the world : on the personal experience of God who is love , but , They founded the world on Their lies, ignorance, superstition , Ideology , 'which is always a cultures of opposition and murder !
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Governments @ @ -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah the man (individuality made​​: in the Image of God) is Weaker: of a collective body: as the larvae (Religions, Ideologies: ie, an replica: of symbiotic social collective), I know, you have changed: the man: in larvae: with the exception of Christians: why, the Jewish bankers, and Their Freemasonry: having eliminated: killed: all Catholic Monarchs: have inhibited: Christianity in the possibilities: They can be Transformed: They, too: into larvae: that is a collective body symbiotic! -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Man (individuality made​​: in the Image of God) is weaker: a collective body: the larvae (religions, ideologies: copy symbiotic social collective), so, you have changed: men in larvae: the exception Christians: to which: the Jewish bankers, and their Freemasonry: having eliminated: the Catholic Monarchs: inhibited: in them the possibilities: they can be transformed: they, too: in larvae: a collective body that is symbiotic!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ @ Gouvernements -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah maintenant, si l'homme transformé en fantôme / larve: le programme éducatif échoue? ils doivent être: supprimé exterminés, parce que l'infection ((le communisme, le nazisme, l'Islam, le sionisme, le scientisme, le naturalisme, le satanisme, etc .. alors, il est toujours le même démon de la religion: ce qui suit: lui-même joue: dans un motif valable , pour tous les hommes de tromper)) ne peut se propager: dans: le corps social. Qui connaît ces dynamiques: et les exploits de son intérêt est Rothschild FMI: son but est la destruction d'Israël: pour la mise en place du satanisme:. Comme un système social (évidemment, lol En outre, à la base de ce système, il ya un raisonnement valide !)
    NoahTheNephilim
    NoahTheNephilim [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Rabbis of IMF @ 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah no! Wrong! my priority? Is not Christianity, but Judaism is the true: that is, what has never been Polluted by the Talmud: ie: compliance with the requirements of God: YHWH, about: the grace and love: because: These instances God: give joy and gratification Their freedom in relationship with God, it is written: "love casts out fear" no! wrong! my priority? is not Christianity, but is the true Judaism: that is, what has never been polluted by the Talmud: ie: compliance 'requirements of God: YHWH, about: the grace and love: because: these instances God: give joy and gratification freedom in their relationship with God, it is written: "love casts out fear"
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ 666 + 322 ----------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah you can not come: on this page to ridicule me! Seem do for me, an awkward man, or a man with psychological problems: only: because: Satanists Freemasons: as: Bush: Obama, Rothschild, etc.. Those who have to receive 666 excommunication from the Catholic Church: That first, Church Been HAD not damaged USA have said to you " Satanists: go to spammers do , take control of the internet , and do everything , the possible potential to destroy the Democratic : of the Internet: that: people: and Peoples: can not escape: our washing of the brain : all done by the Jewish lobby: that: as a pest bring all nations to despair ! but I have sworn before the Throne of God! with my my eyes , I will see , your doom :all internationa criminal too!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @666 [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah 322 --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah tu non puoi venire: su questa pagina: a ridicolizzare me! per fare sembrare me. un uomo goffo, o un uomo: con problemi psicologici: soltanto: perché: i massoni satanisti: di: Bush: Obama, Rothscild, ecc.. (tutti quelli che hanno reso 666: scomuniche dalla Chiesa Cattolica: prima che anche lei non fosse stata danneggiata) hanno detto a voi: i satanisti: voi fate gli spammer: prendete il controllo di internet, e fate di tutto: per distruggere le potenzialità democratiche: di internet: affinché: i popoli non possano sfuggire: al nostro lavaggio: del cervello: fatto da tutte le lobby ebraiche: che: come parassiti portano tutti i popoli: alla disperazione! io l'ho giurato: davanti al trono di Dio! io miei occhi vedranno la vostra sventura!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ IMF 666 Rothschild -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah WARNING! Your Mason: President: Mario Monti (Govern Technician) said: "The Increased taxation: it was Been: ineffective: useless: because: the: chasm (abyss) of public debt: it widens and follows us!" , here's why: you can not go: still: for to be: on your conscience: the guilty: of suicides blackberries! I command you in the name of the living God of Israel to come: today, same: by me! Your Mason: President: Mario Monti (Government Technical) said: "The increased taxation: it was ineffective: useless because: the chasm (abyss): public debt: it widens and follows us!" here's why: you can not go: to be: on your conscience: more suicides! I command you in the name of the living God of Israel to come: today from me!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    God also has said: I will plant you on the highest mountain on earth: the Mount Zion, for you are the king of Israel Whom I Have Chosen to bless the world God also said: I will plant you on the highest mountain on earth: Mount Zion, for you are the king of Israel whom I have chosen to bless the world
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [seigniorage banking] no! our money: in the IMF? there are no more! Told this the scientist: great Catholic saint: prof. Giacinto Auriti (founder of the University of Teramo, etc. .. etc. .. etc. ..)! and: if, by chance, the money, there is: still? However: there would not be: more peoples: that can not give more, Because The people no longer? have blood in your veins, That You Can Give! Because here before That all peoples can make a revolution? Should Kill Them All: during: the 3 rd WW (World War) nuclear, no! money in the IMF? there are no more! told the scientist: great Catholic saint: prof. Giacinto Auriti (founder of the University of Teramo, etc.. C ..)! and: by chance, the money we had? however: there sarebber: or: the nations to exploit: yet! because: the people have no more: blood in the veins: it can give! here's why: first that all peoples can: Do a revolution? should be: kill them all: during: the 3 rd WW (World War) nuclear

    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Rothschild @ -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah and since: put to secure: in peace: the Entire Jewish people: in Palestine, etc.. .. has an ABSOLUTE priority, for me, as for God! here is that: I give up: not to make: more: the King of Israel, and to receive deliveries of the IMF: if all the nations of the world: do not give me the freedom of Religion: real! If They do not? in this case? You have my permission to unleash nuclear WW 3 °! and since: to secure: the entire Jewish people in Palestine, etc. .. ABSOLUTE has priority for me, as God! here is that: I give up: to do the King of Israel, and receive deliveries: IMF: if all nations: the world does not: give me the freedom of Religion: real! if not: do it? in this case? You have my permission: 3 ° to unleash nuclear WW!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ YHWH give me strength ! "- [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah You are unable to Rothschild erased : any : public debt, and means clustering , any private debt ? Of Course: No ! Why, missing: even: our money: in the IMF World Bank to all false accounting: that thou hast done : derivatives: financial bubbles, etc. ..! here's why : since there is more: our money : you need to kill everyone in the 3 rd WW nuclear ! Because: 1 . the corpses? not go in the bank: to seek Their money , that: there are no more! 2 . then, for destruction of a world war: and the need to : a request for credit must be: for the reconstruction can be rejuvenated , a new international Monetary Fund , but always Genetically: devitalizing and parasitical , Because : your Talmud said that : all nations are the animals that : you can make : the slaughter !
    NoahTheNephilim
    NoahTheNephilim [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Rothschild @ 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah bitch! I won all the battles I have passed all the trouble! Now: Keep your word: "free my people Israel" .. bitch! I won all the battles I have passed all the trouble! Now: Keep your word: "free my people Israel"    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi posted a comment 19 minutes ago yes, die! Holy Spirit knows! Done Made fact, done finished finished, over, finished, done, completed, gone cotto cooked, baked, done, burnt just right, just, fair, correct, proper, righteous    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi posted a comment 20 minutes ago @ Rothschild .. 666 IMF - Pharaoh "Let my people Israel, and fuck you!" --- .. 666 - Pharaoh "Let my people Israel, and fuck you!" -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah @ Rothschild hallelujah .. 666 - Pharaoh "Let my people Israel, and fuck you!"
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Rothschild .. 666 IMF - Pharaoh "Let my people Israel, and fuck you!" --- .. 666 - Pharaoh "Let my people Israel, and fuck you!" -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah @ Rothschild hallelujah .. 666 - Pharaoh "Let my people Israel, and fuck you!" yes, my enemy: die! Holy Spirit knows! Done Made fact, done finished finished, over, finished, done, completed, gone cotto cooked, baked, done, burnt just right, just, fair, correct, proper, righteous
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ 666 IMF NWO CIA Mossad: Freemasonry: Sharia! etc.. .. you have the real power! control of all Monopolies! Because You will, too, the formal power, if not for: do what: who: also: Sharia of Muslims: They want to do: that: is the genocide of every variety! But, you do not have any hope of winning Against Me! @ 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah every time you delete my comments? Then, your accomplices die around the world! for I Have Decided to release the priogionieri: that is my people Israel: that you have linked, imprisoned. Unlocked -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah ounces, I release you and you can see in my channel: ok! But, I have nothing to hide! unlocked -
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [प्रभुत्व बैंकिंग: केवल: नहीं है "मूल्य के उपाय, लेकिन::: उपाय आकार के मूल्य]: यह सम्मेलन, आभासी मौलिक आध्यात्मिक तत्व है! "माल" नहीं बेचा जा सकता है: यह नहीं हो सकता, एक "वस्तु" कर सकते हैं: बदलने के योग्य है, लेकिन विरासत है:: सभी मानवता, ऑक्सीजन, पानी, सितारों के रूप में नहीं है! : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक अपराध का बहुत शैतानी की:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    क्या, वे किया था, फरीसियों rabbis के प्रबुद्ध दिल: वास्तव में, फाड़ा है पूरी की: पुरुष: विकृत धारणा के मानव जाति के बीच संबंधों को जहर है "मूल्य "इतिहास के अर्थ भ्रामक! यही वजह है कि है: सब कुछ हो गया है: प्रतिकूल खराब नकली, delegitimized: मान, कि, "नैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थागत: हत्या की गई है, क्यों हम सभी हत्या की गई!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [화폐 주 조세 금융은 단 : "가치의 척도",하지만 : 아닙니다 또한 ":의 : 측정 크기의 값이"입니다] 그것 : 그것은 대회, 가상 기본 정신의 요소입니다! 아닙니다 그것은, "개체"가 될 수 없습니다 : "물품"판매하실 수 없습니다 양도할 수있는 있지만, 유산 같은 산소, 물, 별빛과 같은 인류, 모든의! 그들이 무슨 짓을했는지, 바리새파 랍비 님들 Illuminati : IMF, 범죄의 : 거대한 악마 숭배의는 : 사실에 찢겨있다 : 마음을 : 전체의 : 중 : 남성 : 왜곡된 인식 인류 사이의 관계를 독살했다 "값을 "역사의 의미를 착각! 그 이유는 다음과 같습니다 다되었다 : 적대적 나쁜 가짜, delegitimized : 값, "도덕적, 윤리적, 영적, 종교 영적인 기관, 그렇게 : 죽였는데 왜 우리 모두가 살해되어 있습니다!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV - [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [通貨発行益バンキング:のみ:"価値の尺度"ではなく、:ではありませんまた、"の:メジャーSIZEの値"である]それは:それは規則では、仮想基本的な精神的な要素です。ではありません:それは、"オブジェクト"にすることはできません:"商品"が販売することはできません譲渡可能ですが、遺産である:例えば、酸素、水、星のように人類:すべての!彼らは何をしたか、パリサイ人のラビイルミナティ:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF、犯罪の:巨大な悪魔のは:実際には、引き裂かれています:心を:全体の:の:男性:歪んだ認知人類間の関係を毒してきた"の値"歴史の意味を混乱させる!その理由は次のとおりです:すべてはなっています:敵対する悪い偽の、delegitimized:VALUE、"道徳的、倫理的、精神的、宗教的な精神的な制度のこと!殺された理由を、私たちはすべて殺されています!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [Seigniorage-Banking: ist nicht: nur: das "Maß der Werte", sondern: ist auch "der Wert von SIZE: der: Maßnahme"]: es ist ein Element der Konvention, virtuelle grundlegende spirituelle! ist nicht: "Waren" nicht verkauft werden können: es kann nicht sein, ein "Objekt": veräußerlich, aber ist das Erbe: von allen: die Menschheit, wie zum Beispiel Sauerstoff, Wasser, den Sternen! was sie taten, die Pharisäer Rabbiner Illuminati: der IWF, ein Verbrechen: des Satanismus immens: In der Tat haben zerrissen: das Herz: des Ganzen: Männer:: verzerrte Wahrnehmung: von: Menschheit hat die Beziehungen zwischen vergiftet "Wert "verwirrend den Sinn der Geschichte! Deshalb: alles geworden ist: feindselig schlechte Fälschung, delegitimiert: der Wert ist, dass "moralische, ethische, spirituelle, religiöse Institutionen spirituellen ist ermordet worden ist, warum haben wir alle ermordet worden!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [senyoraj bankacılık: sadece: "değer ölçüsü", ama: değil aynı zamanda ": of: ölçü SIZE değer"] o: o kongre, sanal temel manevi bir unsurdur! değil: bu, bir "nesne" olamaz: "mal" satılamaz başkasına devredilebilir, ancak mirası: oksijen, su, yıldızlar kadar insanlığa: bütün! yaptıklarından, Ferisiler hahamlar Illuminati: IMF, bir suç: büyük satanizm ile: aslında yırtmışım: kalp: bütünün: of: erkekler: çarpık algı insan ırkı arasındaki ilişkileri zehirledi "değeri "tarihin anlamı kafa karıştırıcı! işte bu yüzden: her şey olmuştur: Düşman kötü sahte, meşruiyetini kaldırarak: DEĞER, "manevi, ahlaki, manevi, dini kurumsal manevi öldürüldü, neden hepimiz öldürüldü olduğunu,!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Who can free the heart of my rabbis from their satanic soul? that is, the Talmud of the IMF
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [المصرفية رسوم سك العملات: لا: فقط: "لقدر من القيمة"، ولكن: هو أيضا "قيمة SIZE: من: التدبير"]: إنه عنصر من عناصر اتفاقية الروحية والأساسية الظاهري! لا: لا يمكن "السلع" يتم بيعها: لا يمكن أن تكون، وهي "وجوه": قابل للتحويل، ولكن
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    هو التراث: للجميع: الإنسانية، مثل الأكسجين، والماء، والنجوم! ما فعلوا، الحاخامات الفريسيين المتنورين: صندوق النقد الدولي، جريمة: من عبادة الشيطان هائلة: في الواقع، لقد مزقت: القلب: الجامعة: سمم العلاقات بين الجنس البشري: الرجال: تصور مشوه: من: "قيمة "الخلط بين معنى التاريخ! وهذا هو السبب: كل شيء أصبح: وهمية سيئة معادية، شرعيته: القيمة، على أن "المعنوية والأخلاقية، وقد تم قتل والدينية الروحية الروحية المؤسسي هو السبب، لدينا كل قتل!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [señoreaje bancario: no lo es: solamente: la "medida de valor", pero: ¿es también "el valor de TAMAÑO: de la: medida"]: es un elemento de la convención, virtual espiritual fundamental! no es: "los bienes" no se puede vender: no puede ser, un "objeto": enajenable, pero es la herencia: de todos: la humanidad, tales como el oxígeno, el agua, las estrellas! lo que, sí, los fariseos rabinos Illuminati: del Fondo Monetario Internacional, un crimen: es inmenso: de hecho, se han roto: el corazón: de la totalidad: la raza humana ha envenenado las relaciones entre: los hombres: la percepción distorsionada: de: "valor" , confundiendo el sentido de la historia! por eso: todo lo que se ha convertido en: falsa mala hostil, deslegitimado: el valor, que, "moral, ético, espiritual espiritual, religiosa institucional ha sido asesinada, todos hemos sido asesinado!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [banque seigneuriage: n'est pas: seule: la "mesure de la valeur», mais: est aussi "la valeur de taille: de l': mesure"]: elle est un élément de la convention, virtuelle spirituelle fondamentale! n'est pas: «marchandises» ne peut être vendu: il ne peut pas être, un «objet»: aliénable, mais il est le patrimoine: de tous: l'humanité, tel que l'oxygène, l'eau, les étoiles! ce qui, ils l'ont fait, les pharisiens rabbins Illuminati: le FMI, un crime: est immense: en effet, ont déchiré: le cœur: de l'ensemble: race humaine a empoisonné les relations entre: les hommes: perception déformée: de: «valeur» , confondre le sens de l'histoire! C'est pourquoi: tout est devenu: hostile fausse mauvaise, délégitimé: la valeur, que, «ordre moral, éthique, spirituel, spirituelle religieuse institutionnelle a été assassiné, nous avons tous été assassinés!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    who erased: my two comments: this morning? Were Been Canceled on this page! Is this is a crime: that has Brought my Holy Spirit to the outrage: here: because: terrible misfortune will happen today Against all criminals: all my enemies! my two comments this morning? were canceled on this page! This is a crime that led to the Holy Spirit my indignation here today because terrible things happen: the criminals: my enemies! for you: deleted my comment? now the indignation of the Holy Spirit will turn, to the whole planet, because i have to get you unius rei: deleted my comment? now the indignation of the Holy Spirit will turn the whole planet, because I have unius rei! I fight for the life of all mankind: what's wrong with this?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [ seigniorage banking : is not: only: the " measure of value " , but is also " the value of SIZE : measure " ] it: it is an element of convention , virtual Fundamental spirituals ! is not " goods can not be sold : it can not be , an " object " alienable, but is the heritage of all Humanity , Such as oxygen, water , the stars! what , They did , the Pharisees rabbis Enlightened IMF of , a crime is immense: in fact , have torn the heart of the whole human race has poisoned relations between: men: distorted perception of " value ", The Meaning of confusing history ! that's why everything has Become : hostile bad fake, delegitimized: the VALUE That " moral, ethical , spiritual , spiritual , religious institutional Has Been Murdered ! we have All Been Murdered !
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    noi abbiamo rabbini: contro: lo Stato di Israele? forse perché: loro sono i criminali del talmud: che vogliono possedere: tutto il mondo: insieme a Rothscild: ma, noi abbiamo: anche: rabbini: contro Rothscild ed il suo satanico FMI? perché: è impossibile entrare nel Regno di Dio: se si è supportato il regno di satana: loro questo dovrebbero saperlo

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @JHWH --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Noi Ti lodiamo, Dio - In questo tempio(youtube)Noi Ti adoriamo in Spirito e Verità, Tu dimori nelle lodi - La Tua presenza è in mezzo a noi(google) Noi Ti adoriamo, in Spirito e Verità - In Spirito e Verità,hallelujah. E' un nuovo giorno di restauro,Sion è restaurata nella luce, Il popolo di Dio canta lodi, Lodando il Signor con tutto il cuor, hallelujah. Canta un nuovo canto a Dio, Canta un nuovo canto al Signor, hallelujah. Lui grande è - Di lode degno è, hallelujah.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    è Rothscild che ha complicato tutte le cose: per poter esercitare il dominio: contro di noi! ma, Dio ha fatto tutto: con semplicità! is Rothschild, which has complicated things: in order to exercise his dominion: against us! But, God did everything with ease! we make the Kingdom of Palestine and all Palestinians who do not want to join? we send them, to Saudi Arabia! è Rothscild, che, ha complicato tutte le cose: per poter esercitare il suo dominio: contro di noi! ma, Dio ha fatto tutto: con semplicità! noi facciamo il Regno di Palestina e tutti i palestinesi che non lo vogliono sottoscrivere? li mandiamo in Arabia Saudita!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah tu mi sembri come Biancaneve: lol. la bella addormenta nel bosco! @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah you seem like Snow White: lol. the beautiful fall asleep in the woods! @ הלאומית טלוויזיה -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah אתה נראה כמו שלגיה: חחח.סתיו יפה ישן ביער! @ ישראל נאַשאַנאַל טעלעוויזיע -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah איר ויסקומען ווי סנאָו ווייסע: לאָל. די שיין פאַל שלאָפנדיק אין דער וואַלד! Perhaps you want from me: the kiss of first love? אולי אתה רוצה ממני: נשיקה של אהבה ראשונה? אפשר איר ווילן פון מיר: דער קוש פון ערשטער ליבע? forse tu vuoi da me: il bacio del primo amore?
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ Rothschild: the owl god: 666 FMI: Rabbi Kakam Pharisee: priest of Baal, undercover! -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Take away from your legs over my people Israel! @ Rothschild: the owl god: 666 FMI: Rabbi Kakam Pharisee: priest of Baal in undercover! ! -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Take away your legs: from, my people Israel!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 9 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: Islam and forever] "06/15/2012. IRAN - SYRIA. Al Qaeda's rise in the Mediterranean blackberries dangerous than Iranian nuclear program. The provocative statement comes from Firouzabadi Hassad, chief of staff of the Iranian Armed Forces. Diplomatic sources and experts confirm the terror network's Increased activity in the region. Muslim extremists want to get Their hands-on Assad's chemical weapons and medium-range missiles.
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 9 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: Islam and forever] Tehran (AsiaNews / Agencies) - The establishment of "Al-Qaeda on the southeast coast of the Mediterranean is more dangerous than the threat of nuclear weapons, "said Iranian Major General Hassan Firouzabadi, in what amounts to a provocation. He spoke in Few days before the Moscow Meeting Between Iran and the 5 +1 group (the five permanent members of the UN Security Council of the U.S., Russia, China, UK and France, plus Germany).
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 9 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: Islam and forever] According to Firouzabadi, who is the Chief of Staff of the Iranian Armed Forces, the terrorist movement has Already Replaced the late Osama bin-Laden is moving and the ITS main forces from Afghanistan, Iraq and Pakistan to the Mediterranean with the complicity of Western forces. Although biased, Firzouzabadi's words have a kernel of truth. For months the United Nations and Western nations have denied the presence of al Qaeda operatives in the ranks of the Syrian Free Army, now British Foreign Secretary William Hague and UN Secretary General Ban Ki-moon Both have acknowledged Their presence.
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 10 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: Islam and forever] News accounts about foreigner fighters trying to cross into Syria from Turkey with Turkish approval sono stati pouring in on a daily basis. In an interview with AsiaNews on 24 May, Mgr Nazzaro, apostolic vicar in Aleppo, complained about the presence of foreign troops who are not in Syria for peaceful purposes. Foreign fighters are overrunning the country, he Noted, coming from Tunisia, Libya, Turkey, Pakistan and other Muslim states. "Weapons and money are pouring across the borders to feed the spiral of violence."
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 10 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: Islam and forever] For Terror expert Chris Dobson, al-Qaeda is using the Syrian crisis as it did the Libyan crisis, using Western support for the rebel Free Syrian Army (FSA), the ITS to send men to the Mediterranean. "There is mounting evidence That al-Qaeda militants are Fleeing from Their Vulnerable hide-outs and setting up bases in Syria among the rebels," Dobson explained. Once the Syrian regime is overthrown, Syria and Lebanon would be an ideal location to launch attacks from Which Against the West.
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 10 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: and Islam forever] The terror group Also wants to get ITS hands on the Syrian regime's Arsenals With its Russian heavy weaponry , Including chemical weapons, and medium range missiles That Could shoot down airliners. Yesterday, British tabloid The Sun Obtained pictures and footage showing a masked gunman brandishing a machine gun flanked by rocket-propelled grenade launchers as he Hails The War Against Assad.
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    IMF666KillTubeStopME posted a comment 10 minutes ago [U. S. and NATO have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: Islam and forever] The video, released by a group Called Al-Nusra, was posted on websites connected to the -Qaida. Another extremist website posted the last message of Abu Yahya al-Libi, al Qaeda's second in command who was killed on June 5 by a U.S. drone in Pakistan's tribal area on the border with Afghanistan. In the 15-minute video, Libi calls on Syrians to abandon any "illusions of peacefulness" and what he and Assad fight Called U.S. Conspiracies Against the Islamic revolution.
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [U.S. and NATO: have spread Salafis, the Muslim Brotherhood, Al Qaeda: of the Saudi imperialism, why, have hurry to destroy Israel: and Islam forever]
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Were not massacred peoples, not without Reacting! Survive the ninth of you! Were people massacred, not without Reacting! ninth of you will survive! my nature is to keep the covenant as God's nature is love,,, and what are your credentials to win: lol. abductions aliens fake? if I'm the Kingdom of God? Unfortunately, I am unius rei, Also, for your survival! What Makes my job that's disgusting! but God must be obeyed! and I can not to disobey him! if you obey me? I can never do harm to you! if you read the story of David and Solomon? Understand!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    A 666 del FMI: youtube synnek1 mae -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [porque usted está asumiendo un comportamiento anómalo: en mi contra? porque: eliminar mis comentarios de forma sistemática? Esto está en oposición a la Convención Masónica de youtube] que tiene muchos canales para hablar conmigo, pero, en realidad, no lo ha hecho: no, un diálogo conmigo! porque usted es un esclavo! Usted no es dueño de su vida! Ahora? en estos cuatro años ha sido ampliamente demostrada, "nadie puede ganar, contra REI unius": 1. por qué: yo hacerle a un ganador? 2. es natural que eso: un satanista: como tú, o como Rothschild está programado para romper: destruir: la esperanza de Israel, es decir, el monoteísmo: para hacer que el Holocausto). pero ya, estoy en verdad, el Rey de Israel? Por lo tanto, usted haría bien en considerar las consecuencias!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    666 du FMI: youtube synnek1 mae -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [parce que vous êtes en supposant un comportement anormal: contre moi? parce que: vous supprimez mes commentaires systématiquement? Ceci est en opposition à la Convention maçonnique de youtube] vous avez de nombreux canaux pour parler avec moi, mais, en réalité, vous n'avez pas: ne, un dialogue avec moi! parce que vous êtes un esclave! Vous n'êtes pas maître de votre vie! Maintenant? durant ces quatre années a été amplement démontré, "personne ne peut gagner, contre REI unius": 1. pourquoi: je devrais faire de vous un gagnant? 2. il est naturel que: un sataniste: vous aimez, ou que Rothschild est programmé à la rupture: détruire: l'espérance d'Israël, c'est à dire, le monothéisme: faire de l'Holocauste). mais depuis, je suis vraiment, le roi d'Israël? Alors, vous feriez bien de réfléchir aux conséquences!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    Youtube Synnek1 @ 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah when: may pay youtube to me. as compensation: for all the comments, that: you are deleting me on this page? or: Youtube: at the end might have: from constitutional courts: for your systematic violation: of: 1 st Amendment? You Know That You Are threatening the Existence of the State of Israel! -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah When: may pay youtube to me. as compensation: for all the comments, that: you are deleting me: on this page? o: it: a fine might have: from constitutional courts: for your systematic violation: of: 1 st Amendment? you know that you are threatening the existence of the State of Israel!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ yjyjyjyjyjjjjjjyyyyy -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah lol. Because You want to shoot me? I do not force people to religion! and honestly? I Do not Believe That, even from your point of view: 3rd WW nuclear may be a smart idea! and since: the Holy Spirit has said it will do to others what: that: others want it to me for the good: or for worse? So, I do not believe: that: it's a good idea for you: this fixation to kill me! @ Youtube Synnek1 666 -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah stop nazi! 666 nazi stop deleting my comments Because this is Against the First Amendment
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ youtube Synnek1 666 ---------[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah If I do: win to you ? Also ounces ? then, Both will die: and with us: he will die even the Entire Human Race ! Because that's, I'm doing losing, you, always! I know: all may live in Rothschild Also! but we must Prevent Rothschild : IMF and Bush 322: Their agenda to apply: because , the devils or aliens abductions " also: may have: control: of Their mental faculties: or , in a comprehensive fashion , They can also: have replicated Them ! here's why: Israel and Iran are forced to fight not only for Their survival but Also for our : survival (all mankind)! In fact, without , 3 ° nuclear WW? The IMF will be to collapse! must be prevented: that: the Great Satan: U.S. : NATO Could help : His Islamic Satan: Saudi Arabia (to have spread : the Islamist Salafi : around The World )! Because I want to make, to Saudi Arabia: that: she wanted to do : to Against all nations!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [CHINA. @. Rothschild IMF 666: and with all thy cursed genealogy? Thou hast ruined all mankind! ] Chinese Authorities apologize for the forced abortion. "You are like Nazis" by Wang Zhicheng. Criticism Against forced abortion still raging in the seventh month of pregnancy. The government suspends Ankang employees and family planning Apologizes to the woman. It gives her permission to have another child. But her husband, who wants to bring them to trial, says: "The Government Should not have the power to say how and when to have children." Beijing (AsiaNews) - But on the Internet criticism of the one-child law Still Rages and many are labeling the family planning agents as "Nazis". 666 @ youtube CIA -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Because "no": it is only the consistent application of the Talmud! You are a goyim who looks like a man: but in fact you are an animal! but only for you! indeed, The Talmud has very right! In fact, you're a Satanist
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @ CIA Mossad France : Their: aliens abductions ! @ 666 morphicies youtube -- --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah a Satanist like you : Should not wonder : about : These Things ! ie, this fratricidal story: 1 . of: Cain and Abel : 2 . of : Joseph sold by His Brothers , 3 . of : The IMF of Rothschild : that, forcing Hitler to make the Holocaust : Shoah: 4 . IMF of Rothschild : that, before he founded Israel , and then , destroys Israel : in the 3rd W W nuclear? I said , this story fratricidal : will simply: when all Jews ( parasites of peoples will be forced to return to Palestine ) and Will Become : a Country: which: no more : breaks the balls : to all the others Peoples: Through : His satanic : IMF ! That's why Saudi Arabia and Egypt : I must give: a good part of Their wilderness , lest they die in this planned: of World War!

    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    @all Nations -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Holy Spirit has forced me (unius rei) to return! the agenda: NWO of the IMF: 666: god Baal, the god of the: Enlightened: Pharisees rabbis: of the owl, at the Bohemian Grove? 1. does not Provide for the survival of Iran: why, it is the last nation to have kept the monetary Sovereignty (Such as any: Requires Constitution). 2. not Provide for the survival of Israel: for it is the only nation that: can stop: the Satanists: USA: 666, ie the IMF! here's why: Israel and Iran are forced to make this war Against: Saudi Arabia: immediately! here's why: all Nations, Iran and Israel must be help: by all Nations: in this Their sacrifice, Because it is the only strategy to avoid the 3 ° nuclear: World War: that was prepared: by U.S. and NATO: for have spreading: in all and any: of forms: the Islamist Salafi: of Muslim brothers! and this? Also is the last: Ability to save the monotheism: of Islam: His Agenda Planned by: destructions of my holy for Islam throughout the world!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [All suicides That Rothschild: 666 IMF: loves to push: all peoples, to anti-Semitism!] "06/14/2012. NEPAL. Nepal, government employees tax Themselves to stop suicides among poor. by Kalpit Parajuli. The government's initiative comes after Several cases of suicides and two murders to the economic crisis. From January suicides and homicides have Increased by 13%. Wealthy Poorer students to help classmates to pay canteen and school books. Kathmandu (AsiaNews) - All government employees sono stati asked to help the poor and unemployed. It is the initiative Launched in recent days by the Nepalese Authorities in an attempt to address the economic and political crisis say That Is leading the country Toward the brink of collapse. According to police since January cases of murder and suicide For Reasons related to the economy Increased by 13%.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese fa

    [All suicides That Rothschild: 666 IMF: loves to push: all peoples, to anti-Semitism!] "The project was created by the government Asks employees to pay a small portion of Their salary in a mutual fund, the minimum amount is a Nepalese rupee. The amount will cover the most severe cases of poverty and support Those who want to open a business. Mahenda Poudel, chief of staff to Prime Minister, Said That decision was made after Numerous cases of Violence Against or made by people who HAD Their jobs lost. "The initiative - he said - it's just a small gesture and we are aware That other types of strategies are needed to address the crisis." The situation of widespread poverty has driven many wealthy families to help the needy. In many public school students have the richest Collected cash and assets to reduce the costs of meals and books for others.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    1 mese faYouTube

YouTube

655737 iscritti
70917659 visualizzazioni video
 • sukiliks
  sukiliks ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  hahahahahha
 • sukiliks
  sukiliks ha pubblicato un commento
  3 minuti fa
  Address me as "Sir", FAGGOT...
 • sukiliks
  sukiliks ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  DELIVER ME THE CIPHER, FOR I CAN NOT DECODE THIS BABBLED SPEAK...
 • CreationReal
  CreationReal ha pubblicato un commento
  6 minuti fa
  Your arrogance compels me to be violent against your realm: of enlightened IMF 666, 322 freemasonry NWO, ecc.. ecc,,